UNDER ARMOUR TOUR 2023

Propozice

Základní informace

 • Under Armour Golf Tour 2023 se skládá celkem ze 80 turnajů základní části, které se odehrají na 20 partnerských resortech, pěti regionálních finále a národním finále, které se odehraje na Panorama Golf Resort Kácov. Termín bude upřesněn v průběhu měsíce dubna
 • regiony: Morava, Jih, Severo-východ, Severo-západ, Střed
 • turnaje budou probíhat v odpoledních hodinách, dle resortu bude možné hrát v průběhu celého dne, podmínkou bude účast alespoň 2 hráčů účastnících se turnaje ve flightu
 • všechny turnaje jsou na 9 jamek
 • všechny turnaje jsou otevřeny hráčům s aktivním HCP
 • každý účastník je pozván buď partnerem túry nebo hradí startovné, které je stanoveno na každý turnaj individuálně
 • regionální finále a národní finále je pouze na pozvání

Základní pravidla turnajů

 • hraje se na úpravu hendikepu podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF, Místních pravidel hřiště a pravidel vydaných soutěžním výborem pro tuto soutěž
 • na turnajích je povolena hra s podporou elektronických přístrojů
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek.

Startovné

 • výši startovného pro jednotlivé turnaje v základní části nebo na regionálním finále najdete na stránkách ČGF u jednotlivých turnajů
 • startovné si hradí každý účastník na turnaji při příchodu
 • startovné standardně obsahuje (u jednotlivých turnajů může dojít k drobným změnám, dle propozic daného turnaje):
  - green fee do turnaje
  - zapsání výsledku
  - dárek při příchodu
  - v některých případech večeři po hře
  - ceny pro umístěné (věcné ceny, vouchery na golfové oblečení a vybavení a další ceny od partnerů)

Kategorie a vložené soutěže

 • hraje se na 2 kategorie A, B
 • kategorie jsou rozděleny dle HCP přihlášených účastníků na jednotlivé turnaje, tak aby vznikly 2 skupiny s podobným počtem hráčů
 • všechny kategorie jsou společné pro ženy a muže
 • všechny kategorie se hrají na Stablefordové body s úpravou HCP
 • na všech 3 parových jamkách probíhá soutěž Hole In One o oblečení Under Armour v hodnotě 15.000 Kč

Postup do regionálního finále a do celkového finále

 • do regionálních finálových turnajů jsou pozváni hráči, kteří zvítězili turnaji v základní části a ti mají možnost přednostní registrace, dále jsou pozváni umístění na druhém a 3 místě
 • pokud hráč nevyužije možnosti přednostní registrace a turnaj bude obsazen, není možné si místo ve finálovém turnaji jakkoliv nárokovat
 • na regionální finálový turnaj bude možná registrace pouze do naplnění kapacity
 • Z každého regionálního finále postupují do národního finále první tři hráči z obou kategorií. Tento turnaj hraný na 2 x devět jamek je pro kvalifikované hráče zdarma.

Výhry v základní části

 • Každý turnaj bude mít své vítěze ve třech kategoriích. 1.- 3. místo – vouchery na nákup oblečení UA a ceny od partnerů
 • vyhlašování a ceny pro umístěné v základní části budou předávány elektronicky, ceny pro vítěze regionálních finále a finále – budou předávány fyzicky

Výhry ve finálových regionálních turnajích

 • Hráči umístění na prvním místě ve všech kategoriích:
  - Hodnotné ceny od značky Under Armour
  - Vouchery na nákup oblečení Under Armour v hodnotě 5 x 1 000 Kč.
 • Hráči umístění na druhém místě ve všech kategoriích:
  - Hodnotné ceny od značky Under Armour
  - Vouchery na nákup oblečení Under Armour v hodnotě 3x 1 000 Kč
 • Hráči umístění na třetím místě ve všech kategoriích:
  - Hodnotné ceny od značky Under Armour
  - Vouchery na nákup oblečení Under Armour v hodnotě 1 000 Kč
 • předání výhry je podmíněno účastí na vyhlášení výsledků finálového turnaje

Předání výhry je podmíněno účastí na vyhlášení výsledků finálového turnaje